TEENUSED

mEIE TEENUSED

Arci.ee pakub 4 erinevat teenust kliendi vajadustest lähtuvalt.

K-teipimise teraapia

K-teipimise teraapia on arenenud viimase 20 aasta jooksul pidevalt, alates 1998. aastast. Eestis osutatakse vastavat teenust sertifitseeritud terapeutide poolt alates 2006. aastast. K-Tape terapeudid omavad vastavat sertifikaati K-Taping Academy GmbH poolt.

Neuroortooside teraapia

L 300 Go ja H200 juhtmevaba süsteemi kasutamine funktsionaalseks elektriliseks stimulatsiooniks algab kliendi vajaduse ja võimaluste hindamisega sertifitseeritud Bioness terapeudi poolt.

wheelchair, holiday, bea
Abivahendi vajaduse hindamine ja soovitamine

Meil töötab kaks Liikumise valdkonna 5. kutsetaseme Abivahendi spetsialisti (AVS). Osutame abivahendi spetsialisti teenust, mille sisuks on kliendi töö- ja tegevusvõime raskustest tulenevate häirete kompenseerimine sobiva abivahendiga.

Töökeskkonna hindamine ja riskianalüüs

Meie kutsetunnistusega ning valdkonna koolituskogemusega füsioterapeudid omavad pikaajalist kogemust töökeskkonna füsioloogiliste ohutegurite hindamisel. Valdame töökeskkonna füsioloogiliste riskitegurite hindamise metoodikat ning osutame töökohtadel ergonoomilise kehakasutuse koolitusi.